Verbindingsriolering Tieltsebaan

Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Aarschot verder uit


Aquafin start binnenkort met een rioleringsproject in de Paapbosstraat, Haterbeekstraat en Heikenstraat. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van de inwoners van deze straten aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk en afvoeren naar het zuiveringsstation van Aarschot. Momenteel belandt hun afvalwater nog ongezuiverd in de Wielantsvliet.


Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Paapbosstraat, Haterbeekstraat en Heikenstraat. Een gescheiden stelsel betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opgevangen. In de Paapbosstraat wordt ook een bufferbekken voor het regenwater aangelegd. Via dit project wordt het afvalwater van 220 inwoners bijkomend opgevangen en gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aarschot. In de toekomst komt hier via deze leiding ook het afvalwater van nog eens 450 inwoners uit onder meer de Tieltsebaan bij.


Eind dit jaar starten De Watergroep en Eandis met de voorbereidende werken. De rioleringswerken zelf starten in het voorjaar van 2016 in de Heikenstraat. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Het project zal in totaal ongeveer 13 maanden duren.

 

Klik hier voor de presentatie van Aquafin met meer informatie over het rioleringsproject.

Klik hier voor de presentatie van studiebureau Technum.