Herseltsesteenweg

De stad Aarschot diende een bouwaanvraag in voor de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19). De stad Aarschot en haar partners, waaronder het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), werkten een nieuw plan voor de Herseltsesteenweg uit. Over een afstand van 1,5 kilometer tussen Aarschot en Herselt wordt de Herseltsesteenweg heraangelegd en verkeersveiliger gemaakt voor zwakke weggebruikers. Ook wordt de schoolomgeving leefbaarder gemaakt en wordt een gescheiden rioleringssysteem aangelegd. De werken zijn volop aan de gang.

 

Stand van zaken herinrichting Herseltsesteenweg

 

Storten betonnen fietspad

Deze week werkt de aannemer aan het nieuwe fietspad langs de Herseltsesteenweg. De storting van het beton duurt 4 dagen. Net zoals bij de kantstroken, moet ook het beton van het fietspad voldoende tijd krijgen om uit te harden. Hierdoor zullen de opritten niet toegankelijk zijn tot 7 april. Parkeren kan tijdens deze periode op de weg of bij de E5-mode of autoshop Coremans, waar we een toegang tot de parking voorzien door middel van rijplaten over het nieuwe fietspad.

 

Werken Fase 1 klaar in mei 2017

Na de paasvakantie (vanaf 18 april) gaat de aannemer verder met het plaatsen van de stoepen en de parkeerplaatsen. In mei worden vervolgens de deksels van de riolering op hoogte gebracht, wordt de toplaag van de rijweg geplaatst en wordt de definitieve signalisatie geplaatst. Infrabel vernieuwt in mei ook de overweg van lijn 16 (kortste bij de Ter Heidelaan). De andere overweg wordt volgens de huidige planning eind 2017 aangepakt.
 

Voorbereidende werken Fase 2 starten op 27 maart

In de tweede fase wordt er aan de Herseltsesteenweg gewerkt tussen de Witte Molen en het huisnummer 247, net voorbij het kruispunt met de Kerkstraat. Ook in deOurodenbergstraat en de Kerkstraat wordt gewerkt tot aan het kruispunt met de Oude Mechelsebaan.


Opbraakwerken: 27 maart tot 7 april 2017

Eind maart start de aannemer met het openbreken van de bermen en het uitvoeren van enkele aanpassingen ter voorbereiding van de nutswerken. De aannemer voert deze werken uit tussen 27 maart en 7 april 2017.


Werken nutsmaatschappijen: 17 april tot augustus 2017

In de week van 10 tot 17 april 2017 wordt er niet gewerkt. Daarna starten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen en verplaatsen van hun nutsleidingen op de Herseltsesteenweg als voorbereiding op de herinrichtingswerken. De voorbereidende werken op de Herseltsesteenweg worden eind juni afgerond.

Van 2 mei tot eind augustus 2017 voeren de nutsmaatschappijen dezelfde werken uit in de Kerkstraat en de Ourodenbergstraat.

 

Omleiding richting Aarschot vanaf 27 maart

Volgens de huidige planning duren de voorbereidende werkzaamheden op de Herseltsesteenweg van 27 maart tot 30 juni 2017. Tijdens die periode blijft verkeer richting Herselt mogelijk op de Herseltsesteenweg. Het verkeer richting Aarschot wordt vanaf 27 maart omgeleid via de Oude Mechelsebaan en de Gijmelsesteenweg. Fietsers worden afgeleid naar het fietspad over de oude spoorbedding tot het einde van de werken.

2057

Wegen en Verkeer start na voorbereidende werken

Wanneer de voorbereidende werken van Fase 2 klaar zijn, start ook de aannemer van Wegen en Verkeer met de herinrichting van deze fase. De aannemer start, net zoals in fase 1, met het uitvoeren van de rioleringswerken. In functie van de weersomstandigheden en het beëindigen van de werken van Fase 1, beslist de aannemer of hij deze werken nog voor het bouwverlof van juli aanvat of uitstelt tot augustus.

Wanneer de herinrichtingswerken van start gaan, wordt de Herseltsesteenweg volledig afgesloten en wordt het verkeer in beide richtingen omgeleid. Het lokaal verkeer kan wel zijn bestemming bereiken. De werken van Fase 2 worden volgens de huidige planning in het voorjaar van 2018 afgerond.

 

Meer info?

Omwonenden en geïnteresseerden kunnen zich via www.wegenenverkeer.be/aarschot inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over het project. De rioleringswerken kan je volgen via www.aquafin.be onder het hoofdstuk ‘Werken in uw gemeente’.

 

Klik hier voor de presentatie over de herinrichting van de Herseltsesteenweg.

 

Klik hier voor presentatie over de afkoppeling van de Herseltsesteenweg.

 

Klik hier voor een plannetje.