Herseltsesteenweg

De stad Aarschot diende een bouwaanvraag in voor de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19). De stad Aarschot en haar partners, waaronder het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), werkten een nieuw plan voor de Herseltsesteenweg uit. Over een afstand van 1,5 kilometer tussen Aarschot en Herselt wordt de Herseltsesteenweg heraangelegd en verkeersveiliger gemaakt voor zwakke weggebruikers. Ook wordt de schoolomgeving leefbaarder gemaakt en wordt een gescheiden rioleringssysteem aangelegd. De werken zijn volop aan de gang.

 

Stand van zaken herinrichting Herseltsesteenweg

Nieuwe omleiding voor verkeer van Herselt naar Aarschot vanaf 27 maart

Op maandag 27 maart start de aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer met de opbraakwerken van fase 2 van de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot. Vanaf 17 april vernieuwen en verplaatsen de nutsmaatschappijen hun leidingen zodat Wegen en Verkeer daarna de herinrichting van fase 2 kan aanvatten. Het verkeer van Herselt naar Aarschot moet vanaf 27 maart een omleiding volgen via de Oude Mechelsebaan en de Gijmelsesteenweg.

In de tweede fase van de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19) wordt er gewerkt tussen de Witte Molen en het huisnummer 247, net voorbij het kruispunt met de Kerkstraat. Ook in de Ourodenbergstraat en de Kerkstraat werkt de aannemer tot aan het kruispunt met de Oude Mechelsebaan.

Opbraakwerken van 27 maart tot 7 april

Op maandag 27 maart start de aannemer met het openbreken van de bermen en het uitvoeren van enkele aanpassingen ter voorbereiding van de nutswerken. Die werken vinden plaats tussen 27 maart en 7 april. Van 10 tot 17 april wordt er niet gewerkt omwille van de paasvakantie.

Nutsmaatschappijen werken van 18 april tot eind augustus

Op dinsdag 18 april starten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen en verplaatsen van hun nutsleidingen op de Herseltsesteenweg. Op de Herseltsesteenweg worden die voorbereidende werken eind juni afgerond. Van 2 mei tot eind augustus 2017 voeren de nutsmaatschappijen dezelfde werken uit in de Kerkstraat en de Ourodenbergstraat.

Omleiding richting Aarschot vanaf 27 maart

Tijdens het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden, van 18 april tot 30 juni, blijft verkeer richting Herselt mogelijk op de Herseltsesteenweg. Het verkeer richting Aarschot wordt vanaf 27 maart omgeleid via de Oude Mechelsebaan en de Gijmelsesteenweg. Fietsers worden afgeleid naar het fietspad over de oude spoorbedding tot het einde van de werken.

2057

Werken Fase 1 klaar in mei 2017

In de voorbije week werkte de aannemer aan het nieuwe fietspad langs de Herseltsesteenweg. Het beton van het fietspad moet nu voldoende tijd krijgen om uit te harden. Parkeren kan tijdens deze periode op de weg of bij de E5-mode of autoshop Coremans. Na de paasvakantie gaat de aannemer verder met het plaatsen van de stoepen en de parkeerplaatsen. In mei worden de deksels van de riolering op hoogte gebracht, wordt de toplaag van de rijweg geplaatst en wordt de definitieve signalisatie geplaatst. Infrabel vernieuwt in mei ook de overweg van lijn 16 (kortste bij de Ter Heidelaan). De andere overweg wordt volgens de huidige planning eind 2017 aangepakt.

 

Meer info?

Omwonenden en geïnteresseerden kunnen zich via www.wegenenverkeer.be/aarschot inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over het project. De rioleringswerken kan je volgen via www.aquafin.be onder het hoofdstuk ‘Werken in uw gemeente’.

 

Klik hier voor de presentatie over de herinrichting van de Herseltsesteenweg.

 

Klik hier voor presentatie over de afkoppeling van de Herseltsesteenweg.

 

Klik hier voor een plannetje.