Op de sofa bij de stadsdiensten in de Droomfabriek

Van maandag 15 mei tot en met woensdag 24 mei 2017 nemen de stadsdiensten hun intrek in de Stadsfabriek. De stad stelt het vroegere pand van trouwwinkel Harry al enkele maanden ter beschikking van ondernemerschap en creativiteit. De stadsdiensten zetten er een burgerparticipatieproject op: de Droomfabriek. Ze willen de dromen van de Aarschottenaren vangen. Op verschillende momenten nemen medewerkers van de stadsdiensten plaats op de sofa’s. Ze luisteren er naar suggesties en ideeën die burgers rond bepaalde thema’s hebben.

 

Enkele stadsdiensten breiden de Droomfabriek nog uit met interessante en leuke activiteiten en zetten hun aanbod in de kijker. Op geregelde tijdstippen verwelkomt jeugdcentrum De Klinker ook de ingeschreven klassen van Aarschotse lagere scholen om hun buurt te dromen.

2088

 

Programma de Droomfabriek

Maandagavond 15 mei:

  • Van 17 tot 19.30 uur: op de sofa bij de stadsdiensten over de thema’s openbare ruimte, wonen, mobiliteit, veiligheid en economie.
  • Aanvullend biedt Het Gasthuis proevertjes van streekproducten en een degustatie van de Aarschotse Bruine aan. Je kan ook streekproducten kopen.

Woensdagnamiddag 17 mei:

  • Van 14 tot 16 uur: op de sofa bij de stadsdiensten over de thema’s jeugd, gezin en onderwijs.
  • De hele namiddag is er een aanbod voor kinderen. De bib verkoopt jeugdboeken en houdt voorleesmomenten rond 14 uur, 15 uur en 16 uur. De Klinker en de dienst Welzijn organiseren een spelnamiddag met als thema ‘een stad voor kinderen’. Deze wordt uitgebreid met een Speelstraat in het Stadspark. En het museum voorziet de knutselworkshop ‘Tuur op avontuur’. 

Donderdagvoormiddag 18 mei:

  • Van 9.30 tot 12 uur: op de sofa bij de stadsdiensten over de thema’s gezondheid, senioren, gezin, goed in je vel, ontwikkelingssamenwerking, talenten, buurtwerk, duurzaamheid en milieu.
  • Aanvullend roepen de dienst Welzijn en holebivereniging Mixed op tot een holebivriendelijke stad. De bib verkoopt jeugdboeken, tijdschriften en cd’s en Het Gasthuis biedt proevertjes van streekproducten en een degustatie van de Aarschotse Bruine aan. Je kan ook streekproducten kopen.   

Woensdag 24 mei van 14 tot 16 uur:

  • Op de sofa bij de stadsdiensten over het thema vrije tijd.
  • Aanvullend zorgt Het Gasthuis voor een degustatie van de Aarschotse Bruine en volksspelen.

 

Ideeënbus en digitale sofa

Heb je een idee rond een bepaald thema, maar geraak je niet in de Droomfabriek op het moment dat dit thema aan bod komt? Geen probleem. Je kan je idee op een ander moment in de ideeënbus deponeren. Geraak je helemaal niet in de Droomfabriek? Dan stuur je je idee gewoon naar droomfabriek@aarschot.be of je vermeldt je idee op Twitter met de hashtag #DroomfabriekAarschot.

 

Eerste burgerparticipatieproject voor het grote publiek

De Droomfabriek is het breedste burgerparticipatieproject dat de stad ooit organiseerde. Het is de eerste keer dat we het grote publiek een stem geven rond thema’s waarbij al onze stadsdiensten betrokken zijn. We zijn dus enorm benieuwd en hopen op veel interesse en een lading aan constructieve ideeën en suggesties. Hopelijk komen er ideeën uit de bus op basis waarvan de stadsdiensten aanbevelingen kunnen schrijven ter voorbereiding van het volgende meerjarenplan.