Inname openbaar domein

Wie een deel van het openbaar domein wil innemen ten behoeve van bouwen of verbouwen, dient een aanvraag in bij de politie. Denken we hierbij aan het plaatsen van containers, werfafsluitingen, werfwagens, stellingen, kranen, machines, enzovoort.

 

Je vergunning kan je enkele dagen na de aanvraag afhalen aan de infobalie van het stadhuis. Gaat het om grote werken? Vraag dan 3 weken vooraf je vergunning aan.

 

De belasting op de inname van het openbaar domein bedraagt 0,30 euro per vierkante meter en per dag vanaf de 1ste dag met een minimum van 60 euro per dossier. Na de behandeling van de aanvraag wordt het factuur samen met de vergunning verstuurd naar de aanvrager. De vergunning moet uitgehangen worden door de aanvrager.