Perscorrespondenten

De dienst communicatie verzorgt de contacten van het stadsbestuur met de pers. Daarvoor worden onder meer persconferenties georganiseerd en persberichten verstuurd. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan de inwoners. Dat gebeurt via allerlei communicatiekanalen zoals deze website, de elektronische infoborden, het driemaandelijkse stadsmagazine met een activiteitenkalender, Twitter en Facebook.

 

Lijst met de perscorrespondenten van Aarschot

Klik hier om de lijst van de perscorrespondenten te bekijken.

 

Contactgegevens

Dienst Communicatie
Stadhuis Aarschot - 1ste verdieping
Ten Drossaarde 1 - 3200 Aarschot
Tel.: 016 55 04 17 - 016 55 04 12
Fax: 016 55 04 05
E-mail: katrien.vanpassel@aarschot.be - vicky.saenen@aarschot.be