Deontologische code

Tijdens de zitting van 24 april 2008 keurde de gemeenteraad een deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad Aarschot goed (artikel 41 gemeentedecreet).

 

Deze code stelt het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken vast die de gemeenteraadsleden als leidraad nemen bij hun dienstverlening aan de bevolking.

 

Klik op de bijlage om deze deontologische code in te kijken.

BijlageGrootte
deontologische_code.doc55 KB