Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot (AGB)

Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot (AGB) bestaat uit een Directiecomité en een Raad van Bestuur.

 

Directiecomité

 • Voorzitter: Bob Verstraete
 •  André Peeters
 • Christel Verlinden
 • Steven Omblets
 • Geert Schellens
 • Mattias Paglialunga
 • Gwendolyn Rutten
 • Julia Mellaerts

 

Raad van Bestuur

 • Voorzitter: Bob Verstraete
 • Ondervoorzitter: André Peeters
 • Christel Verlinden
 • Steven Omblets
 • Geert Schellens
 • Mattias Paglialunga
 • Gwendolyn Rutten
 • Frans Deboes
 • Nicole Van Emelen
 • Monique Swinnen
 • Mandus Verlinden
 • Betty Kiesekoms
 • Marie-Thérèse Patteet-Vankerkhove
 • Johan Van de Schoot
 • Kurt Lemmens
 • Greet Lauvrijs
 • Ria Vranken
 • Nico Creses
 • Nele Pelgrims
 • Kevin Garcia
 • Annick Geyskens
 • Bart Den Hondt
 • Dirk Van Rymenant
 • Stijn Van Ouytsel
 • Hans Heens
 • Fik Meulenbergs
 • Jos Bruyninckx
 • Bart Dehaes
 • Robert Nyssen

 

Doel, activiteiten en bevoegdheden van het AGB

Het bedrijf heeft als doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en het privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, door de stad een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten.


Ter realisering van de hierboven  vermelde doelstellingen, kan het bedrijf, binnen de wettelijke bevoegdheden en de bepalingen van deze statuten en de beheersovereenkomst, alle handelingen stellen en activiteiten ontwikkelen die het nuttig acht om haar doel te verwezenlijken, in het bijzonder de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten; het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen.


Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van haar lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.


Het mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en beëindiging van concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten.


Het bedrijf kan, na machtiging door de Vlaamse regering, overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.


Het bedrijf kan op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.


Het is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar is. Binnen de grenzen van haar doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de Stad optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, en het “syndicschap” van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen; het bedrijf, de leden van haar organen, haar personeel en haar andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

 

Concreet staat het AGB voor het beheer en de uitbating van volgende infrastructuur:

 • Stadsfeestzaal (in concessie)
 • Stedelijke Sporthal Demervallei
 • Stedelijk Zwembad
 • Feestzaal Den Akker
 • Feest- en sporthal Gelrode
 • Capucienenklooster en kiosk.

 

Tarieven

De Raad van Bestuur legde op 27 januari 2014 de tarieven vast voor de exploitatie van het Stedelijk Zwembad, de Stedelijke Sporthal, de multifunctionele zaal Den Akker, de feest- en sporthal Gelrode voor het dienstjaar 2014.

Klik hier om de tarieven te raadplegen.