• NMBS organiseert een online klantenbevraging over de autoparking bij het station Aarschot

  2006 NMBS wil graag weten hoe de ervaring met de stationsparking nog kan worden verbeterd. Maak je gebruik van de NMBS-parking aan het station van Aarschot om nadien de trein te nemen? Dan hoort NMBS graag jouw mening. Je kan de vragenlijst nog tot en met 11 december 2016 invullen via: www.detrein.be/onderzoek.

   

  Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Deelnemers maken kans op drie maanden gratis parkeren in een betalende NMBS-parking naar keuze (de volledige lijst is terug te vinden op www.b-parking.be) of één van de 50 reischeques ter waarde van 25 euro.

 • Opgelet! Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe openingsuren voor het stadhuis

  2003

 • We maken volop werk van een klantvriendelijke dienstverlening op maat van de burger. We verbouwen het stadhuis tot een toegankelijk dienstencentrum waar alle loketfuncties gebundeld worden op het gelijkvloers. In de tweede helft van 2018 zal de verbouwing klaar zijn. Om de digitalisering van onze dienstverlening en - in een latere fase - het werken op afspraak voor te bereiden, lassen we nieuwe openingsuren in. Vanaf 1 januari 2017 sluiten we onze loketten op dinsdag- en donderdagnamiddag. We treffen dan de nodige voorbereidingen zodat je binnenkort gewoon van thuis uit allerlei attesten kan aanvragen of een afspraak kan maken aan één van onze loketten. Bij al deze vernieuwingen horen ook een nieuwe website, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Deze stellen we in het voorjaar van 2017 aan je voor. De nieuwe gebruiksvriendelijke website met een e-loket zal als digitale toegangspoort tot onze dienstverlening fungeren. Kortom, een hele hoop vernieuwingen om het je makkelijker te maken.

  2001

 • Geen zitdag voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers in de maand december.

  De eerstvolgende zitdag voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogslachtoffers vindt plaats op donderdag 19 januari 2017 van 11 tot 12 uur in het stadhuis.

 • 1996 De stad Aarschot en jeugdcentrum De Klinker doorlopen sinds kort een traject om het label ‘Kindvriendelijke Stad’ te verdienen. In het kader van dit traject organiseren ze een grootschalig onderzoek om te weten te komen hoe kinderen en jongeren onze stad beleven. 

  In de eerste fase van het onderzoek probeert de stad een zicht te krijgen op haar kindvriendelijkheid. Daarom roept ze àlle Aarschottenaren (niet alleen kinderen en jongeren) op om de vragenlijst op de website van jeugdcentrum De Klinker in te vullen: www.jcdeklinker.be/nieuws/werk-mee-aan-aan-kindvriendelijke-stad. Hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe beter de stad kan inschatten waar ze staat op het vlak van kindvriendelijkheid.

   

 • Vanaf 2017 ve1992 rdwijnt de belastingvermindering voor dakisolatie. Er werd wel een overgangsregeling uitgewerkt.

 • Stand van zaken herinrichting Herseltsesteenweg

  1991 Momenteel zijn de werken voor de herinrichting van de Herseltsesteenweg volop aan de gang. Wil je een stand van zaken van de werken? Klik dan op 'Lees meer'.

 • 1979

  Stel je kandidaat om deel te nemen aan de zonale selecties en word vrijwilliger brandweerman of -vrouw in Aarschot!

 • Test je kennis en win mooie prijzen met De Grote Verkeersquiz

  Is een fietshelm verplicht als je met een elektrische fiets rijdt? Hoeveel fluo hesjes moeten er verplicht in je wagen liggen? Mag je dochter van 10 jaar vooraan in de auto zitten? En hoe zat het ook alweer met fietsverlichting?


  Kom het te weten op www.degroteverkeersquiz.be! In deze online quiz van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) kun je je kennis over verkeer en mobiliteit opfrissen.


  Quizzen kan van maandag 17 oktober tot en met woensdag 30 november 2016. Je krijgt 20 meerkeuzevragen voorgeschoteld over de wegcode, kwetsbare weggebruikers, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Wie minstens 14 op 20 haalt, maakt al kans op een prijs! De hoofdprijs is een reischeque van 1000 euro!


  1977

 • Erkenning wateroverlast mei - juni 2016

  Op vrijdag 7 oktober 2016 erkende de Vlaamse Regering de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen als algemene ramp. Alle 308 gemeenten uit Vlaanderen komen daardoor in aanmerking voor een financiële tussenkomst. De erkenningsbesluiten werden op 31 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds#nieuws). Tot 31 januari 2017 kan je een individueel dossier indienen. Meer info over de stand van zaken en de nodige documenten om een dossier in te dienen, vind je op https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen.

 • Energiepremies en Vlaams energielening

  1970 Als je plannen hebt om energiebesparende werken uit te laten voeren in je eigen woning of een woning die je verhuurt, weet dan dat je kan genieten van verschillende energiepremies. Zo biedt de stad Aarschot premies aan voor de plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie, muurisolatie en hoogrendementsbeglazing. Klik hier door naar de webpagina met meer info over de verschillende energiepremies. Je kan ook gebruikmaken van de Vlaamse energielening. Klik hier door naar de webpagina met meer info over de Vlaamse energielening.

 • Versterkte samenwerking via het veiligheidsportaal

  Om het beheer van een crisis te vergemakkelijken, schreef het Crisiscentrum in 2015 een overheidsopdracht uit voor een veiligheidsportaal: het Incident & Crisis Management System (ICMS). Dit platform is het werk van vertegenwoordigers van alle disciplines en overheden die betrokken zijn bij het crisisbeheer. Het maakt een optimale uitwisseling mogelijk van operationele en strategische informaties bij een noodsituatie. Zo krijgen alle betrokkenen hetzelfde beeld van de toestand en kunnen ze elkaar beter begrijpen om in onderling overleg te handelen.

   

  Het platform Incident & Crisis Management System (ICMS) wordt op 1 januari 2017 in gebruik genomen en zal toegankelijk zijn voor alle actoren van het crisisbeheer, van het gemeentelijk niveau tot het nationaal niveau.

  1966

 • Klik op de covers en bekijk het stadsmagazine en UiT in Aarschot editie oktober-november-december 2016 online

 • Belangrijk bericht voor inwoners Herseltsesteenweg: gedurende de rioleringswerken worden de afvalcontainers en PMD-zakken telkens aan het begin van de werkzone (zijde Aarschot) opgehaald.

  Aan de Herseltsesteenweg vinden voor een langere periode werkzaamheden plaats. Tijdens de rioleringswerken schuift een werkzone van 50 meter dagelijks op richting Herselt. De afvalcontainers en PMD-zakken kunnen moeilijk opgehaald worden binnen deze werkzone. Om een constante optimale dienstverlening te garanderen vraagt afvalophaler SUEZ aan de inwoners die zich bij een ophaling in de werkzone bevinden, om hun afvalcontainers en PMD-zakken aan het begin van deze werkzone (zijde Aarschot) aan te bieden. De afvalophaler haalt daar alle verzamelde afvalcontainers en PMD-zakken op.  

 • Werken Herseltsesteenweg: omleiding voor fietsers!

  De eerste fase van de herinrichting van de Herseltsesteenweg is volop in uitvoering. Het betreft het s1934 tuk tussen het centrum van Aarschot en de Ter Heidelaan (R25).

   

  Tijdens de werken geldt er een fietsverbod in de werfzone. Voor het autoverkeer blijft dit deel van de gewestweg beperkt toegankelijk. Voor de fietsers zijn twee omleidingen voorzien.

   

  1. Heilaakstraat - Rode Kruislaan - Waterstraat (en omgekeerd)

  Aan het kruispunt van de Waterstraat met de Herseltsesteenweg moeten fietsers afstappen om het kruispunt over te steken. Tijdens de piekuren is politiebegeleiding voorzien.

  2. Grote Laakweg - Spoorwegstraat - Eekhoornbos - Kleine Mechelsebaan (en omgekeerd)

   

  Voor meer info over de herinrichting van de Herseltsesteenweg, ga naar www.wegenenverkeer.be/aarschot.