• 1979

  Stel je kandidaat om deel te nemen aan de zonale selecties en word vrijwilliger brandweerman of -vrouw in Aarschot!

 • Test je kennis en win mooie prijzen met De Grote Verkeersquiz

  Is een fietshelm verplicht als je met een elektrische fiets rijdt? Hoeveel fluo hesjes moeten er verplicht in je wagen liggen? Mag je dochter van 10 jaar vooraan in de auto zitten? En hoe zat het ook alweer met fietsverlichting?


  Kom het te weten op www.degroteverkeersquiz.be! In deze online quiz van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) kun je je kennis over verkeer en mobiliteit opfrissen.


  Quizzen kan van maandag 17 oktober tot en met woensdag 30 november 2016. Je krijgt 20 meerkeuzevragen voorgeschoteld over de wegcode, kwetsbare weggebruikers, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Wie minstens 14 op 20 haalt, maakt al kans op een prijs! De hoofdprijs is een reischeque van 1000 euro!


  1977

 • 1975 Vorig jaar werd Aarschot de allereerste Hergebruikkampioen van het Hageland. Dit jaar gaat De Kringwinkel Hageland tijdens de Europese Week van de Afvalvermindering opnieuw op zoek naar de gemeente die het grootste gemiddelde gewicht herbruikbare goederen per inwoner aan De Kringwinkel Hageland bezorgt. Onze stad wil haar titel uiteraard graag verzilveren. Breng tijdens de actieweek van zaterdag 19 tot zondag 27 november 2016 dus massaal je herbruikbare goederen naar De Kringwinkel en help Aarschot ook in 2016 Hergebruikkampioen van het Hageland te worden!

 • Aarschot Parelt en Ge zé van Osschot vzw organiseren allereerste Halloweenshopping in Aarschot

  1971 Aarschot Parelt, de kerndelegatie van Aarschotse handelaars organiseert op vrijdag 28 oktober 2016 voor het eerst een laatavondshopping in het thema van Halloween. Ge zé van Osschot vzw verleent haar medewerking en zorgt voor figuranten die zich verkleden als echte griezels. Tijdens de Halloweenshopping kan je extralang shoppen. De handelaars blijven open tot 20 uur. Maar wees voorzichtig, want om elke hoek loert een griezel.   

   

  Op vrijdag 28 oktober 2016 kan je in Aarschot van 17 tot 20 uur laatavondshoppen in een Halloweensfeer. Maar wees op je hoede, want van aan het Schaluin tot aan de Leuvensestraat en overal ertussen duiken griezels op. Meer dan 50 figuranten laten hun van hun meest griezelige kant zien en jagen je de stuipen op het lijf. Verklede kindjes worden verwend met snoepjes.

 • Op vrijdag 7 oktober 2016 erkende de Vlaamse Regering de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen als algemene ramp. Alle 308 gemeenten uit Vlaanderen komen bijgevolg in aanmerking voor een financiële tussenkomst.

   

  OPGELET: voorlopig kan je nog geen dossier indienen! Dit kan pas na de publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

   

 • Energiepremies en Vlaams energielening

  1970 Als je plannen hebt om energiebesparende werken uit te laten voeren in je eigen woning of een woning die je verhuurt, weet dan dat je kan genieten van verschillende energiepremies. Zo biedt de stad Aarschot premies aan voor de plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie, muurisolatie en hoogrendementsbeglazing. Klik hier door naar de webpagina met meer info over de verschillende energiepremies. Je kan ook gebruikmaken van de Vlaamse energielening. Klik hier door naar de webpagina met meer info over de Vlaamse energielening.

 • Versterkte samenwerking via het veiligheidsportaal

  Om het beheer van een crisis te vergemakkelijken, schreef het Crisiscentrum in 2015 een overheidsopdracht uit voor een veiligheidsportaal: het Incident & Crisis Management System (ICMS). Dit platform is het werk van vertegenwoordigers van alle disciplines en overheden die betrokken zijn bij het crisisbeheer. Het maakt een optimale uitwisseling mogelijk van operationele en strategische informaties bij een noodsituatie. Zo krijgen alle betrokkenen hetzelfde beeld van de toestand en kunnen ze elkaar beter begrijpen om in onderling overleg te handelen.

   

  Het platform Incident & Crisis Management System (ICMS) wordt op 1 januari 2017 in gebruik genomen en zal toegankelijk zijn voor alle actoren van het crisisbeheer, van het gemeentelijk niveau tot het nationaal niveau.

  1966

 • Klik op de covers en bekijk het stadsmagazine en UiT in Aarschot editie oktober-november-december 2016 online

 • Belangrijk bericht voor inwoners Herseltsesteenweg: gedurende de rioleringswerken worden de afvalcontainers en PMD-zakken telkens aan het begin van de werkzone (zijde Aarschot) opgehaald.

  Aan de Herseltsesteenweg vinden voor een langere periode werkzaamheden plaats. Tijdens de rioleringswerken schuift een werkzone van 50 meter dagelijks op richting Herselt. De afvalcontainers en PMD-zakken kunnen moeilijk opgehaald worden binnen deze werkzone. Om een constante optimale dienstverlening te garanderen vraagt afvalophaler SUEZ aan de inwoners die zich bij een ophaling in de werkzone bevinden, om hun afvalcontainers en PMD-zakken aan het begin van deze werkzone (zijde Aarschot) aan te bieden. De afvalophaler haalt daar alle verzamelde afvalcontainers en PMD-zakken op.  

 • De stad Aarschot is op zoek naar een diensthoofd openbare werken in contractueel verband voor voltijdse vervangingsopdracht

 • Werken Herseltsesteenweg: omleiding voor fietsers!

  De eerste fase van de herinrichting van de Herseltsesteenweg is volop in uitvoering. Het betreft het s1934 tuk tussen het centrum van Aarschot en de Ter Heidelaan (R25).

   

  Tijdens de werken geldt er een fietsverbod in de werfzone. Voor het autoverkeer blijft dit deel van de gewestweg beperkt toegankelijk. Voor de fietsers zijn twee omleidingen voorzien.

   

  1. Heilaakstraat - Rode Kruislaan - Waterstraat (en omgekeerd)

  Aan het kruispunt van de Waterstraat met de Herseltsesteenweg moeten fietsers afstappen om het kruispunt over te steken. Tijdens de piekuren is politiebegeleiding voorzien.

  2. Grote Laakweg - Spoorwegstraat - Eekhoornbos - Kleine Mechelsebaan (en omgekeerd)

   

  Voor meer info over de herinrichting van de Herseltsesteenweg, ga naar www.wegenenverkeer.be/aarschot.

 • Volkstuinen binnenkort realiteit!

  Volkstuinen geven de Aarschottenaren de kans om een moes- of siertuin te onderhouden. De omgeving van de Orleanstoren krijgt een facelift en wordt de stadstuin van Aarschot. Groene vingers kunnen er terecht op een volkstuinperceel, natuurliefhebbers kunnen genieten van de gemeenschapstuin met een snoep- of plukhaag.

   

  Ben je geïnteresseerd in een stukje tuin nabij de stad? Wil je graag je steentje bijdragen en de toekomst van het project bepalen vanuit de stuurgroep? Neem contact op met de dienst Leefmilieu (016 55 03 86 of milieudienst@aarschot.be). 

   

  1912

 • Herstart werken Herseltsesteenweg

  1906

   

  Op dinsdag 2 augustus 2016 startte de aannemer opnieuw  met de eerste fase van de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot. Sinds 13 juni 2016 voeren nutsmaatschappijen al voorbereidende werken uit. Zij zetten die werkzaamheden na het bouwverlof ook verder.

   

   

   

  De Herseltsesteenweg krijgt een volledig nieuw aanzicht met extra aandacht voor veilige wegen, fiets- en voetpaden. Fietsers en voetgangers en schoolkinderen maken immers massaal en dagelijks gebruik van de Herseltsesteenweg.

   

  De handelszaken langs de Herseltsesteenweg blijven bereikbaar via het centrum of de Terheidelaan (R25). Via borden langs de weg wordt aangegeven langs welke zijde van de werfzone de handelaars bereikbaar zijn. Tijdens de eerste fase van de herinrichting kunnen fietsers twee omleidingsroutes volgen.

   

  Meer info vind je op de website van Agentschap Wegen & Verkeer.

   

 • Op donderdag 9 juni 2016 vond het startevenement op de Automotive Campus in Helmond plaats. Dit evenement bleek de ideale gelegenheid voor het Interreg-project ‘2B Connect’ om een eerste zaadje in de hoofden van ondernemers te plaatsen: meer biodiversiteit op bedrijfsterreinen biedt kansen!

   

  Hoe maak je bedrijven warm voor biodiversiteit? Waar kan je rekening mee houden bij het ontwerp van een bedrijventerrein? Hoe kan je pesticiden vermijden? Wat zijn de kansen en mogelijke nadelen voor je bedrijf?

   

  2B Connect staat voor het samenbrengen van bedrijven en biodiversiteit. Bedrijven, planten en dieren kunnen elkaar immers versterken. Een 100-tal geïnteresseerde ondernemers, milieuadviseurs, onderzoekers, beleidsmakers en projectplanners trapten samen officieel het project af.

   

   

  1853

 • Helaas is er op de begraafplaats van Ourodenberg een gebrek aan ruimte voor de begraving van urnen. Om dierbare overledenen er een laatste rustplaats te kunnen bieden, is de stad genoodzaakt om ruimte vrij te maken. Overeenkomstig artikel 24 van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen, zal de stad overgaan tot de ontruiming van de urnegraven die langer dan 10 jaar liggen, in eerste fase op urneveld U1 en U2.